DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu tarafından ilk kez düzenlenecek olan “Ulusal Kalp Yetersizliği Toplantısı” 27-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Radisson Blu Şişli Otel’de düzenlenecektir.

Son yıllarda tüm dünyada epidemik hale gelmiş bir hastalık olan kalp yetersizliği hakkındaki son gelişmeleri tüm yönleri (kalp yetersizliğinde aritmilere yaklaşım, cihaz tedavileri, kalp yetersizliğinde yapay zeka, Türkiye’de kalp transplantasyonunun son durumu, kalp yetersizliğinde pulmoner hipertansiyona yaklaşım ve güncel kalp yetersizliği kılavuzları eşliğinde tüm kalp yetersizliği fenotiplerine bakış ve yönetimi gibi) ile ele alarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Değerli katılımlarınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Aytekin
TKD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Çelik
TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
KURULLAR


 • YÖNETİM KURULU

 • BaşkanVedat Aytekin
 • Gelecek BaşkanMuzaffer Değertekin
 • Başkan YardımcısıEnver Atalar
 • Genel SekreterErtuğrul Okuyan
 • Genel Sekreter YardımcısıBülent Mutlu
 • SaymanAhmet Yıldız
 • ÜyeDursun Aras
 • ÜyeErsan Tatlı
 • ÜyeMehmet Ertürk
 • KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 • BaşkanAhmet Çelik
 • ÜyeBarış Kılıçaslan
 • ÜyeÖzlem Yıldırımtürk
 • ÜyeTolga Sinan Güvenç
BİLİMSEL PROGRAM
08:30 - 09:45 Kalp Yetersizliği Etyolojisinde : Kardiyomiyopatiler
Oturum Başkanları: Dilek Ural – Zeki Öngen
08:30 - 08:45 Dilate kardiyomiyopati - genetikten transplantasyona İlke Sipahi
08:45 - 09:00 Kardiyak amiloidoz: Klinik,tanı ve tedavi Barış İkitimur
09:00 - 09:15 Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi Burcu Demirkan
09:15 - 09:30 Non-kompaksiyon kardiyomiyopati Yeşim Akın
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 – 10:00 Açılış Oturumu
  Vedat Aytekin, TKD Başkanı
Ahmet Çelik, TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
10:00 - 10:15 Kahve Molası
10:15 – 11:30 Düşük EF’li Kronik Kalp Yetersizliği Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanları: Nihal Özdemir - Mustafa Kemal Erol
10:15 – 10:30 Yeni bir KY hastam var: İlk olarak SGLT-2 inhibitörü başlarım Yüksel Çavuşoğlu
10:30 – 10:45 Yeni bir KY hastam var: İlk olarak AR-Nİ başlarım Ahmet Temizhan
10:45 – 11:00 Yeni bir KY hastam var: İlk olarak beta bloker başlarım Dilek Ural
11:00 – 11:15 KY hastamın hiperkalemisi var: Tedavi yönetimi Mehmet Birhan Yılmaz
11:15 – 11:30 Tartışma
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu
  Empagliflozin'in KY Tedavisindeki Yeri ve En Güncel Başlıklar Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:45 TKD - Kalp Damar Cerrahisi Ortak Oturum : Kalp Transplantasyonu ve Mekanik Dolaşım Desteği
Oturum Başkanları: Ahmet Çelik - Serap Aykut Aka - Mustafa Özbaran
13:30 – 13:45 İleri kalp yetersizliği hastası: Ne zaman, nereye refere etmeliyim? Hakan Altay
13:45 – 14:00 Türkiye’de son 5 yılda kalp nakli ve destek cihazları verileri Murat Sargın
14:00 – 14:15 İleri kalp yetersizliği merkezi neresidir? Nasıl olmalıdır? Ümit Kervan
14:15 – 14:30 Türkiye’de kardiyak rehabilitasyonda neredeyiz? Çözüm önerileri Rezzan Deniz Acar
14:30 – 14:45 Tartışma
14:45 – 15:00 Kahve Molası
15:00 – 16:00 Uydu Sempozyumu
Moderatör: Yüksel Çavuşoğlu
  OLMAZLAR OLUR5A Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz
16:00 – 17:00 Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu - Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları
Çalışma Grubu Ortak Oturum : Kalp Yetersizliği ve Pulmoner Hipertansiyon

Oturum Başkanları: Mehmet Akbulut - Serdar Küçükoğlu
Panelistler: Burçak Avcı – Özlem Yıldırımtürk
16:00 – 16:15 Pulmoner hipertansiyonu olan KY hastası: Olgu sunumu İbrahim Başarıcı
16:15 – 16:30 KY hastamın pulmoner hipertansiyonu var: Kateter yapmalıyım! Ergün Barış Kaya
16:30 – 16:45 KY ve pulmoner hipertansiyon tedavisi: Güncel kanıtlar ve gelecek perspektif Yalın Tolga Yaylalı
16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 – 17:15 Kahve Molası
17:15 – 18:15 Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu - TKD Dijital Sağlık Proje Grubu Ortak Oturum: Kalp Yetersizliğinde Dijital Sağlık Hizmetleri
Oturum Başkanları: Nurgül Keser - Mehmet Birhan Yılmaz
Panelistler: Tolga Sinan Güvenç – Ahmet İlker Tekkeşin
17:15 – 17:30 Kalp yetersizliği monitorizasyonunda dijital biyobelirteçler ve görüntüleme Serdar Bozyel
17:30 – 17:45 Kalp yetersizliği monitorizasyonunda giyilebilir/ implante edilebilir cihazlar Evrim Şimşek
17:45 – 18:00 Kalp yetersizliği alanında güncel çalışmalarda öne çıkan dijital sağlık uygulamaları Arda Güler
18:00 – 18:15 Kalp yetersizliğinde yapay zeka uygulamaları ve güncel kılavuzlar Duygu Koçyiğit
SALON B
16:00 – 16:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 1 / S01 - S05
Oturum Başkanı: Barış Kılıçaslan
17:00 – 17:15 Kahve Molası
17:15 – 18:05 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 2 / S06 - S10
Oturum Başkanı: Kamil Tülüce
08:30 - 09:45 Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu - TKD Genç Ortak Oturum
Oturum Başkanları: Bülent Mutlu - Ahmet Çelik
Panelistler: Göksel Çinier – Serhat Sığırcı
08:30 - 08:45 İleri evre kalp yetersizliğinde ileri mitral yetersizliğine yaklaşım Süleyman Çağan Efe
08:45 - 09:00 Sol kalp yetersizliği olan hastalarda sağ kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi Volkan Kozlucar
09:00 - 09:15 Düşük LVEF ile takip ettiğim hastamın ventrikül fonksiyonları düzeldi. Şimdi ne yapmalıyım? Pınar Özmen Yıldız
09:15 - 09:30 Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda revaskülarizasyon stratejileri Sidar Şiyar Aydın
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 – 10:00 Kahve Molası
10:00 – 11:15 Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu – Aritmi Çalışma Grubu Ortak Oturum: Kalp Yetersizliğinde Cihaz Tedavisi ve Ablasyon
Oturum Başkanları: Sabri Demircan - Hakan Altay
Panelistler: Barış Kılıçaslan – Mehmet Kanadaşı
10:00 – 10:15 KRT-ICD: İmplantasyon öncesi hasta seçimi – endikasyonlar Ahmet Kaya Bilge
10:15 – 10:30 KRT: İmplantasyon sonrası non-responder hasta: Olası sebepler ve çözüm yolları Ayşen Ağaçdiken Ağır
10:30 – 10:45 KY hastamın atriyal fibrilasyonu var: Oral antikoagülan tedavi ve ablasyonun yeri Duhan Fatih Bayrak
10:45 – 11:00 KY hastamın ventriküler aritmisi var: Kime medikal tedavi, kime ablasyon önermeliyim? Fethi Kılıçaslan
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 Kahve Molası
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu
  Kalp Yetersizliği Tedavisinde Etkililiği Kanıtlanmış Seçenekler: Dapagliflozin & Metoprolol ZOK Yeşim Akın, Ebru Özpelit
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:45 Korunmuş EF’li Kalp Yetersizliği Yönetimi-Uzman Görüşü
Oturum Başkanları: Mehdi Zoghi - Zerrin Yiğit
13:30 – 13:45 KEF-KY hastası: Olgu sunumu Ali Kemal Kalkan
13:45 – 14:00 KEF-KY hastasını nasıl tedavi edelim? Kamil Tülüce
14:00 – 14:15 KEF-KY hastası: Ko-morbiditelerin tedavisi Tolga Sinan Güvenç
14:15 – 14:30 KEF-KY hastası: Girişimsel tedavi seçenekleri Barış Kılıçaslan
14:30 – 14:45 Tartışma
14:45 – 15:00 Kahve Molası
15:00 – 16:15 Akut Kalp Yetersizliği
Oturum Başkanları: Abdurrahman Oğuzhan - Mehmet Birhan Yılmaz
15:00 – 15:15 Akut kalp yetersizliği epidemiyoloji, tanı ve prognoz: Güncel veriler Özlem Yıldırımtürk
15:15 – 15:30 Akut kalp yetersizliğinde biyobelirteçlerin tanısal ve prognostik değeri Serkan Yüksel
15:30 – 15:45 Akut kalp yetersizliğinde güncel farmakolojik tedavi-konjesyona yaklaşım Nihan Kahya Eren
15:45 – 16:00 Akut kalp yetersizliğinde güncel farmakolojik olmayan girişimler (mekanik ventilasyon, mekanik dolaşım desteği, ultrafiltrasyon) Emre Demir
16:00 - 16:15 Tartışma
16:15 – 16:30 Kahve Molası
16:30 – 17:45 Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu - Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Ortak Oturum: Girişimsel Kapak İşlemlerinde Görüntüleme
Oturum Başkanları: Fahriye Vatansever Ağca - Ahmet Çelik
16:30 – 16:45 Sekonder MY’de mitra-clip görüntüleme püf noktaları Özge Özden
16:45 – 17:00 Sekonder TY’de tri-clip görüntüleme püf noktaları Gökhan Kahveci
17:00 – 17:15 TAVI’de görüntüleme püf noktaları Begüm Uygur
17:15 – 17:30 Paravalvuler leak kapamada görüntüleme püf noktaları Gamze Babur Güler
17:30 – 17:45 Tartışma ve kapanış
SALON B
08:30 – 09:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 3 / S12 - S17
Oturum Başkanı: Barış Kılıçaslan
09:45 – 10:00 Kahve Molası
10:00 – 11:10 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 4 / S18 - S24
Oturum Başkanı: Özlem Yıldırımtürk
13:30 – 14:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 5 / S25 – S30
Oturum Başkanı: Rezzan Deniz Acar
KAYIT & KONAKLAMA


KAYIT ÜCRETLERİ

  18 Mart 2022 Öncesi 18 Mart 2022 Sonrası
TKD ÜYESİ UZMAN 2.000 TL 2.250 TL
TKD ÜYESİ OLMAYAN UZMAN 2.250 TL 2.500 TL
ASİSTAN 1.750 TL 1.850 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ 2.250 TL 2.500 TL
 • Kayıt ücretine bilimsel oturumlara katılım ve toplantı dökümanları dahildir.
 • Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

TOPLANTI PAKETİ: 2.200 TL

 • Toplantı paketine 1 kişi için 27 ve 28 Mayıs günlerinde alınacak öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.
 • 2 günlük toplantı paketi tüm katılımcılar için geçerlidir. Toplantı paketinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kongre öncesinde tamamlanmasını önemle rica ederiz.
 • Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

RADİSSON BLU ŞİŞLİ İSTANBUL 18 Mart 2022 Öncesi 18 Mart 2022 Sonrası
Tek Kişilik Oda 4.500 TL 5.000 TL
Çift Kişilik Oda 5.200 TL 5.700 TL
 • Fiyatlara % 8 KDV dahil değildir.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 26 Mayıs giriş - 28 Mayıs çıkış 2 gece oda-kahvaltı konaklama dahildir.

TRANSFER ÜCRETLERİ
26 Mayıs 2022 giriş ve 28 Mayıs 2022 çıkış günlerindeki Havalimanı - Radisson Blu Şişli Otel - Havalimanı arası çift yön toplu transfer ücreti kişi başı 800 TL + KDV’ dir.

Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

BANKA ADI Akbank - Şişli Şubesi
HESAP ADI Türk Kardiyoloji Derneği İktisadi İşletmesi
TL IBAN NUMARASI TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46

Toplantı Paketi, Konaklama ve Transfer ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

BANKA ADI Garanti - Dikmen Şubesi (506)
HESAP ADI Feniks Kongre Organizayon Hizmetleri Turizm A.Ş.
TL IBAN NUMARASI TR90 0006 2000 5060 0006 2952 66

İPTAL ŞARTLARI

 • 18 Mart 2022 tarihine kadar yapılan iptallerde, kayıt ve konaklama ücretinin tamamı, 18 Mart – 31 Mart 2022 arası yapılan iptallerde, kayıt ve konaklama ücretinin %50 si banka masrafları kesildikten sonra iade edilecektir.
 • 18 Mart 2022 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Bütün iadeler kongre sonrasında yapılacaktır.
BİLDİRİ/OLGU GÖNDERİMİ


Abstract Agent
Son gönderim tarihi: 11 Nisan 2022, saat 23:59'dur.

Bildiri/Olgu Gönderme Koşulları

Bildiri/Olgu sadece online sistem üzerinden sisteme giriş yapılarak gönderilebilir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Son bildiri gönderme tarihi 11 Nisan 2022 Pazartesi günüdür. Bildiri Gönderim Sistemi bu tarihte kapatılacaktır. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacak katılımcılar, “Yeni Kullanıcı” bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs Bilişim” ile (+90 216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER


TOPLANTI TARİHİ ve YERİ
Toplantı 27-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Radisson Blu Şişli Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

TOPLANTI DİLİ
Toplantı dili Türkçe’ dir. Yabancı konuşmacıların konuşmaları sırasında eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

KATILIM SERTİFİKASI
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası toplantının son günü kayıt masasından verilecektir.

KAYIT VE DANIŞMA MASALARI
Radisson Blu Şişli otelde kayıt ve danışma masası 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren açık olacaktır. Kayıt ve danışma masalarında görevli Feniks personeli 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında hizmet verecektir.

DAVET MEKTUBU
Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları sekreterya aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir, misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İLETİŞİM


Nish İstanbul A Blok Kat:8 NO:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yeni Bosna, Bahçelievler / 34196 / İstanbul
+90 212 221 17 30 - +90 212 221 17 38
+90 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
Turan Güneş Bulvarı, 713. Cad. No:9/13, Yıldız - Çankaya / Ankara
+90 312 442 70 40
+90 312 442 70 41
[email protected]
www.feniksturizm.com.tr